Chess1

Šachy

Šachy jsou vznešenou hrou, která je na vrcholu všech logických her. Šachy procvičují mozkové buňky a zlepšují a rozvíjejí logické myšlení. Šachy jsou strategická hra pro dva hráče. Vyhraje ten, kdo při hře projeví lepší plánovací a taktické schopnosti.

Šachy mají přesně stanovená pravidla. Hrají se na čtvercové šachovnici. Každý hráč začíná hru ze šestnácti figurkami. Šachista musí přemýšlet vždy o pár tahů dopředu. Strategie a taktika je v této hře velmi důležitá. Strategie v šachu se zabývá zejména hodnocením šachové pozice a plánováním budoucích tahů. Taktika je zaměřena spíše na krátkodobé akce.

Při šachových turnajích se využívají šachové hodiny. Šachové hodiny jsou časoměrné zařízení se dvěma ciferníky. Přepínají se pomocí tlačítek, vždy když je jeden ciferník v pohybu, ten druhý stojí. Šachové hodiny odměřují čas, v jehož rámci soupeřící šachista přemýšlejí nad svým dalším tahem. Šachové hodiny se prodávají v různých provedeních. Trh nabízí šachové hodiny mechanické, nebo digitální, s rámem z platu, nebo dřeva, zda mini šachové hodiny vhodné na cestování.

1

Historie šachu

Šachy jsou ten typ hry, kterou zná téměř každý na světě, ačkoli ne každý ho umí hrát. Tato strategická hra vyžaduje velké psychické vypětí a je odpočinkem pro ty bystrejší, ale i ti, kteří touží si ponamáhat mozkové buňky. Šest druhů figurek znáte, ale jak a kde celá tato náročná hra vznikla?

V Asii mají stolní logické hry dlouhou historii. K Asii, konkrétně Indii, se váže i ta patřící šachu. Objevila se tam hra čaturanga, která se považuje za předchůdce všech šachových her ​​jako jsou Šógi, makruk nebo čínské šachy. Bylo to již kolem roku 500. Původně byl pohyb figurek určován hodem kostkou. Její vynecháním a úpravou pravidel vznikla hra šatrandž. Tato hra prošla dlouhým vývojem až se z ní vykrystalizovalo to, co dnes známe pod pojmem šachy. O pravidlech, různých strategiích knižně dozvídáme již v roce 847.

Do povědomí Evropy se šachy dostává až kolem 11. století a okamžitě si získává mnoho sympatizantů. Bohužel trvá téměř čtyři století, dokud se objevuje první šachová kniha i na evropském trhu. Další čtyři století potrvalo dokud se šachy dostal z pohodlí domova a kaváren na turnaje. První šachový turnaj byl uskutečnění v roce 1851 v Londýně. Zde si lidé uvědomili potřebu měřit čas na rozmyšlenou při tazích. Do praxe se šachové hodiny dostávají v roce 1867 v Paříži. Přesně o 130 let můžeme vidět první vítězství počítače nad člověkem v šachu. V současnosti je šachy jednou z nejoblíbenějších stolních her na světě a turnaje v něm se konají pravidelně a to iv mezinárodních měřítcích.

2

Pravidla šachu

Šachy mají poměrně složitá pravidla, ale pokud je jednou pochopíte stanou se vám samozřejmostí. Tím, co neslyšeli o šachu třeba vysvětlit základní pojmy. Šachovnice je pole se 64 políčky ve čtvercích v poměru stran 8 k 8. Tyto políčka jsou střídavě bílé a černé, přičemž levé dolní je černé. Následná hra se uskutečňuje pohybů figurek po těchto políčkách podle jednotlivých možností figurky. Soupeři jsou bílý a černý. Je to název pro figurky i pro hráče pohybujících nimi. Krále, dámu, věž, střelce, jezdce a pěšce můžeme nazvat kameny (podle jejich historického původu). Na jednom poli se může nacházet současně jen jedna figurka / kámen.

Základním prvkem při šachu je tah. Ten může být buď na políčko prázdné nebo obsazené soupeřovým kamenem. Při druhé možnosti soupeř přichází o figurku. Hra od začátku až po konec v šachu nazývá parta. Začíná prvním tahem a končí buď remízou nebo výhrou. Tradicí je, že první tah provádí bílý. Speciální figurkou je král. Ten se nesmí dostat do šachu. Šach je postavení figurek, když na políčko krále působí jiný kámen. Pokud se král dostává do postavení kdy se ze šachu neví dostat nastává mat. Mat je tedy šach, který se nové tahem nedá zrušit. Kromě šachu a matu známe ještě pat. To je postavení když hráč nemůže hýbat žádnou figurkou, i když je na řadě, král při pate není v šachu.

Dopravní systémy

10

Šachy a počítače

Šachy nebyli jen legrace pro volný čas. Jeho možnostmi se zabývali i matematici. Šachy jsou zajímavé zejména z kombinatorické hlediska. Počet pozic v šachu se odhaduje na 1043 až 1050, přičemž složitost herního stromu se odhaduje až na 10123. Jezdcovou procházkou, která spočívá v tom, aby jezdec navštívil každé políčko právě 1 krát s pohybem odpovídajícím pravidlům, se zabývali například i Euler, de Moivre nebo Vandermonde.

Největším problémem bylo vytvořit algoritmus schopný hrát šachy. Avšak od vzniku digitálních počítačů se toto stalo reálným a nadšenci šachu a počítačový programátoři vytvářeli stále dokonalejší počítačové programy a algoritmy hrající šachy. V roce 1970 se uskutečnil první šachový turnaj počítačů. O 27 let později počítač firmy IBM poráží poprvé člověka, šachového velmistra Garriho Kasparova.

Šachové programy jsou z hlediska umělé inteligence poměrně jednoduché, přezkoumávají možné tahy a budoucí tahy soupeře z databáze. Pomocí algoritmu minimax se snaží minimalizovat budoucí ztráty.Tyto šachové programy díky své obrovské databázi tahů a jejich kombinací pomáhají šachista v přípravě na turnaje.

České energetické centrum

3

Šachové figurky

Figurky nebo kameny a jejich pohyby jsou velkou neznámou pro neznalce pravidel šachu. Každý hráč má k dispozici 16 figurek. Jeden kus z krále a dámy, po dva kusy z věží, střelců a jezdců a nejpočetnější jsou 8 pěšáci. Zkusíme pravidla tahu s nimi trošku osvětlit.

Král - kámen, který může táhnout po diagonále nebo frontální v jakémkoliv směru vždy jen o jedno políčko.
Dáma – má tři možnosti tahu, buď je to jako s věží nebo se střelcem a v jakémkoliv směru vždy jen o dvě políčka.
Věž - můžeme ní táhnout po frontální v jakémkoliv směru. Tato linie nesmí být přerušena žádnou figurkou. Pokud je na konci frontální soupeřů kámen může ho vzít.
Střelec - táhneme ním po diagonální lince, vždy jen potud dokud je linie volná. Pokud je na konci soupeřova figurka
Jezdec - může táhnout v jakémkoliv směru do tvaru písmene L, a to dvě políčka vpřed a jedno stranou, respektive jedno vpřed a jedno stranou.
Pěšec - může kráčet jen směrem dopředu o jedno nebo dvě pole. Soupeřovy kameny však může brát i po diagonále o jedno pole. Speciální vlastností pěšce je, že po dosažení opačné strany šachovnice je možné jej nahradit dámou, věží, střelcem nebo jezdcem.

Na začátku hry mají kameny takové postavení: v první řadě jsou zleva doprava věž, jezdec, střelec, dáma, král, střelec, jezdec, věž. V druhé řadě  je 8 pěšáků.

9

Šachová strategie

Úkolem šachových strategií je hodnocení jednotlivých šachových pozic a stanovení cílů a dlouhodobých šachových plánů tahů. Prvky ze strategického hlediska hodnotíme podle několika kritérií a to jsou:

  • Hodnota kamenů na šachovnici – figurky dělíme na pěšáky, lehké figurky (střelec a jezdec) a těžké figurky (věž a dáma). Jejich cena se určuje přepočtem na nejslabší jednotku a tedy pěšce, ten má hodnotu 1. Střelec a jezdec mají hodnoty 3 až 3,5. Věž má hodnotu 5. Dáma vládne s hodnotami 9 až 10. Hodnota kamenů je relativní, podle části hry (otevření, střední hra, koncovka), a také záleží na jejich pozici
  • Pešáková struktura – jde o konfiguraci pěšáků na poli. Jejich množství a umístění představuje strategickou výhodu.
  • Postavení králů – postavení králů oproti ostatním figurkám. Možnost jeho krytí, manévrování. V koncové části hry jeho obrana a útok.
  • Ovládání prostoru šachovnice – šachy je důležité mít možnost se pohybovat, ať už je to pro útok nebo obranu kamenů. Pro toto je klíčové ovládání prostoru šachovnice. Jde o ovládnutí volných diagonál nebo volných sloupců. Hodnotné je ovládnutí centra, díky čemuž mohou figurky vyvíjet větší tlak na soupeře.
5

Počátky moderního šachu

Předchůdce šachu, hra šatrandži, měla několik majoritních rozdílů oproti modernímu šachu. Například to byl pohyb figurek. Předchůdce střelce, kámen Alfil se směl pohybovat jen o dvě pole po diagonále a vezír, kterého dnes známe jako dámu, se mohl jen o jedno pole po diagonále. Rozdíl byl iu pěšáků, ti nemohli mít prvotní tah o dvě políčka a když dosáhli konec hrací plochy mohly změnit jen ve vezírem. Moderní šach se začíná formovat poté, co se dostává do Evropy. Stává se z něj bojovnějším a akčnější hra, díky přidání možnosti pohybu dáme. Podoba šachu jak ho známe dnes začala ustalo kolem roku 1475.

Zhruba v těch letech se začaly formovat i první šachové teorie. Například první kniha věnovaná šachu vyšla již v roce 1497 pod názvem Repetición de Amores y arte de ajedrez (Opakování lásky a umění hry v šachy), jejím autorem byl španělský kněz Luise Ramirez de Lucena. Později začaly vznikat ucelené teorie od různých mistrů známé jako italská hra, královský gambit a španělská hra. Francie se stává domovem pro šachy a jeho teoretiků v ​​18. Století. Právě v něm objevili důležitost pěšců pro celkový vývoj partie. Od 19. Století se začíná organizovat šachový život, co vrcholí v roce 1851 turnajem v Londýně.

4

Výhra a remíza

Šachy je hra, v níž se dá vyhrát nebo remíza několika způsoby:

Výhra
· Prvním způsobem jak lze vyhrát je dát soupeři mat. To je takový tah, ve kterém máme možnost brát soupeři krále a ten v následujícím tahu nemá kam uniknout. Obvykle se král při tahu nebere, jen se zahlásí mat.
· Uznáním převahy. Jeden ze soupeřů uzná převahu toho druhého a vzájemnou dohodou ukončí hru.
· Časovým limitem. Moderní sportovní šachy se hrají na čas. Pokud hráč překročí čas a soupeř na to upozorní (reklamuje). Výhra nastává pokud má hráč materiál schopný matu (minimálně je to jeden pěšec, dvě lehké figurky a jedna těžká) jinak nastává remíza
· Nové pravidla zohledňují i moderní technologie, hráč prohrává i při zazvonění jeho telefonu nebo po přijetí sms.

Remíza
· Může nastat, pokud se tak soupeři dohodnou.
· Pokud 3 krát po sobě hráči dosáhnou stejnou pozici
· Pokud ani jeden hráč nemá figurky schopné dosažení matu – matový materiál
· Pokud projde 50 tahů bez toho, že by bylo pohybováno pěšcem, případně bez braní kamene.
· Pokud oba hráči překročili časový limit a ani jeden z nich to nereklamuje
· Pokud by soupeř vyhrál na čas, avšak nemá matový materiál
· Pokud nastane pat, tedy, že hráč nemá jak rozumně pohnout bez toho, že by krále dostal do šachu a ostatní políčka pro pohyb jiných kamenů jsou obsazeny.

6

Nesmrtelná partie

Některé momenty ve sportech za zapíší do historie, tak jako v boxu to byl zápas Muhammada Aliho s Foreman v šachu to byla parta Anderssen – Kieseritzky, která se odehrála 21. Června 1851 během přestávky na Londýnském šachovém turnaji. Nesmrtelnou se stala díky ukázce krásy a mistrovství. Parta se nesla v romantickém duchu. Bílý pro vítězství obětoval téměř všechny figurky.

Adolf Anderssen se díky tomuto turnaji stal neoficiálně mistrem světa, ale parta, na kterou se nejvíce vzpomíná se ironicky neodehrála na místě k tomu určeném, ale během přestávky v restauraci Simpson ‘s Grand Divan Tavem. Ernst Falkbeer jako první používá pojem “nesmrtelná parta” poté jako Lionel Kieseritzky posílá přepis tahů do novin. Na tuto partu se velmi vzpomínalo. Dokonce na ni Francesco Ansidei složil báseň. Italské město Marostica si tuto partu každoročně připomíná hráči převlečený za figurky, kteří hrají tuto partii. Úctu k této hře lze vidět i na surinamských poštovní známce, kde je pozice figurek po 20. tahu. Film Blade Runner z roku 1982 byl také inspirován touto neobyčejnou ukázkou úžasnosti myšlení člověka.

http://www.sfinance.cz/ceske-energeticke-centrum/c131

7

Gambit

V šachové terminologii gambit znamená oběť materiálu pro získání výhody. Ta může být buď poziční, nebo je výhodou zneprehľadnenie situace, případně zostření hry. Proti gambitu se dá bojovat třemi základními způsoby. Přijetí obětovaného materiálu s cílem útok odrazit a později využít početnou výhodu odmítnutí oběti. Pokud oběť nepřijmeme, je možná zvolit protigambit navržením vlastního kamene k oběti. Přijetí oběti, avšak tak, že ve vhodnou chvíli soupeře zbaví všech výhod, které obětováním kamene získal.

Obecně slovíčko gambit znamená riskantní postup, kdy jedna strana vsadí vše na jednu kartu bez toho, že by to bylo nutné. Příkladem známého gambitu je například Královský gambit. Známý je od 19. století. Nejčastěji je charakterizován tahy 1. e4 e5 2. f4. V současnosti se již tento gambit na světové úrovni moc nepoužívá díky lehké možnosti se mu vyhnout. Šachový mistři detailně prozkoumaly možnosti protigambitu a odmítnutí tohto gambitu. Při odmítnutí se za nejsprávnější uvádějí tahy C5 a d5. Při exf4 dokáže jezdec ohrozit dámu šachy na h4. Proto nejčastějším pokračování, je gambit králova jezdce. Dalšími známými gambitmi jsou například:

  • Blackmar-Diemer gambit
  • Blumenfeld gambit
  • budapešťský gambit
  • Dámský gambit
  • Englund gambit
  • Evansův gambit