3

Šachové figurky

Figurky nebo kameny a jejich pohyby jsou velkou neznámou pro neznalce pravidel šachu. Každý hráč má k dispozici 16 figurek. Jeden kus z krále a dámy, po dva kusy z věží, střelců a jezdců a nejpočetnější jsou 8 pěšáci. Zkusíme pravidla tahu s nimi trošku osvětlit.

Král - kámen, který může táhnout po diagonále nebo frontální v jakémkoliv směru vždy jen o jedno políčko.
Dáma – má tři možnosti tahu, buď je to jako s věží nebo se střelcem a v jakémkoliv směru vždy jen o dvě políčka.
Věž - můžeme ní táhnout po frontální v jakémkoliv směru. Tato linie nesmí být přerušena žádnou figurkou. Pokud je na konci frontální soupeřů kámen může ho vzít.
Střelec - táhneme ním po diagonální lince, vždy jen potud dokud je linie volná. Pokud je na konci soupeřova figurka
Jezdec - může táhnout v jakémkoliv směru do tvaru písmene L, a to dvě políčka vpřed a jedno stranou, respektive jedno vpřed a jedno stranou.
Pěšec - může kráčet jen směrem dopředu o jedno nebo dvě pole. Soupeřovy kameny však může brát i po diagonále o jedno pole. Speciální vlastností pěšce je, že po dosažení opačné strany šachovnice je možné jej nahradit dámou, věží, střelcem nebo jezdcem.

Na začátku hry mají kameny takové postavení: v první řadě jsou zleva doprava věž, jezdec, střelec, dáma, král, střelec, jezdec, věž. V druhé řadě  je 8 pěšáků.

Pridaj komentár