10

Šachy a počítače

Šachy nebyli jen legrace pro volný čas. Jeho možnostmi se zabývali i matematici. Šachy jsou zajímavé zejména z kombinatorické hlediska. Počet pozic v šachu se odhaduje na 1043 až 1050, přičemž složitost herního stromu se odhaduje až na 10123. Jezdcovou procházkou, která spočívá v tom, aby jezdec navštívil každé políčko právě 1 krát s pohybem odpovídajícím pravidlům, se zabývali například i Euler, de Moivre nebo Vandermonde.

Největším problémem bylo vytvořit algoritmus schopný hrát šachy. Avšak od vzniku digitálních počítačů se toto stalo reálným a nadšenci šachu a počítačový programátoři vytvářeli stále dokonalejší počítačové programy a algoritmy hrající šachy. V roce 1970 se uskutečnil první šachový turnaj počítačů. O 27 let později počítač firmy IBM poráží poprvé člověka, šachového velmistra Garriho Kasparova.

Šachové programy jsou z hlediska umělé inteligence poměrně jednoduché, přezkoumávají možné tahy a budoucí tahy soupeře z databáze. Pomocí algoritmu minimax se snaží minimalizovat budoucí ztráty.Tyto šachové programy díky své obrovské databázi tahů a jejich kombinací pomáhají šachista v přípravě na turnaje.

České energetické centrum

Pridaj komentár